Fakta om stress

Fakta om stress - billede

Fakta om stress

Stresscoaching er et specielt forløb til dig der er stresset, såvel lidt som meget.

Stresscoaching kan ikke sammenlignes med almindelig coaching og bør altid gives af en certificeret stresscoach der har speciel viden og erfaring med at hjælpe stressede mennesker.

Årsager til stress kan være mange

Jeg er specialist i både forebyggelse og håndtering af stress inden for følgende områder:


Ændrede livsvilkår som følge af sygdom/kroniske smerter.

Det kan være meget stressende at gennemgå et sygeforløb. Hvis man efter forløbet ikke længere kan det samme som tidligere og måske har kroniske smerter, så kan det også være stressende og svært at finde sine ”ben” i den nye hverdag, samt at administrere ressourcer.  Ofte får vi ensidig behandling for det vi fejler, og det bliver derfor let overset at den syge sideløbende har risiko for at udvikle stress. Langvarig stress påvirker os både psykisk og fysisk.

”Tankemylder” og bekymring

Mange tror at stress opstår når vi har for meget til at lave. Men faktisk opstår 50% af stress som følge af  noget vi tænker. Med andre ord, så kan du tænke dig til stress. Dette sker oftest når vi har tendens til at spekulere og bekymre os meget. Når vi er bekymret for hvad andre tænker, har vi en tendens til at have svært ved at sige nej.  På den måde ender vi ikke kun med at spekulere, men også at have sagt ja til mere end vi kan magte eller har lyst til. På den måde skabes der yderligere grobund for stress.

Skole- ungdomsliv

Der hviler et stort pres på de unge mennesker i dag. Der er meget de gerne vil og gerne vil leve op til. Der er mange muligheder og det kan være svært for dem at beslutte sig. Deadlines for skoleopgaver, eksamener, sociale relationer, lavt selvværd eller meget høje krav til sig selv, kan alt sammen udvikle stress.

Fysisk anspændthed/ stress i kroppen og smerter

Ofte tror vi kun stress er mentalt, men der er mange fysiske symptomer på stress. Hvis vi har kroniske smerter, så kan det også medvirke til at vi udvikler stress.

Nogle gange bliver vi stresset af en kombination af ovenstående.

Hvad er stress og hvem bliver stresset?

Alle mennesker kan blive stresset hvis omstændighederne er til det. Stress kan både opstå via vores tanker, men også ved at vi enten har for meget at se til eller er i en svær situation i vores liv. Faktisk kan stress også smitte, hvis du er i et meget stressende miljø eller blandt andre der er stresset.
 
Stress kan effektiv fjernes med den rette hjælp. Vent ikke til du er gået helt ned med ”flaget”! Selv ved let stress er redskaberne effektive og du vil hurtigt genvinde dit overskud og stå stærkere for ikke at blive stresset i fremtiden.
 
Stress er en naturlig reaktion i kroppen og ganske ufarligt så længe det er kortvarigt (få dage). Vi kan både blive stresset af noget godt og noget dårligt. Faktisk kan for lidt søvn også give stress….
 
Problemerne starter når vi er stresset over længere tid. Der opstår en ophobning af stress i kroppen, som skaber en hormonel ubalance. Der begynder at komme forskellige symptomer som f.eks. 
 
  • Nedsat koncentration
  • Dårlig søvn
  • Uforklarlige smerter
  • Irritation/ kortluntet
  • Manglende overskud
  • Træthed
  • Nedsat lyst til sociale aktiviteter
  • Øget bekymring
  • Modløshed 
  • ”Tankemylder”.

Stress koster 14 mia. årligt

i sundhedsudgifter i form af sygefravær og udgifter til sundhedsvæsnet*

Der er ca. 1,5 million sygedage

ekstra om året pga. af stress

I 2020 vil 50% af sygdomsbyrden

være af psykisk karakter, herunder stress (vurderer WHO)

 
I mange år har det fysiske arbejdsmiljø været i fokus. Også i forhold til sundhed generelt er det kost og fysisk aktivitet sundhedsstyrelsen kommer med anbefalinger omkring.

Men statistikkerne viser, at det i stigende grad er psykiske belastninger vi bliver syge af og årligt koste ca. 1400 danskere livet*.

Det giver derfor i den grad god mening at rette ekstra opmærksomhed mod, hvordan vi kan træne psyken! Og det er lige præcis hvad jeg kan hjælpe dig med.

Hvis du er sygemeldt med stress, vil et stresscoach forløb typisk kunne afkorte dit sygefravær og stille dig stærkere til fremtidige stresspåvirkninger.

Mange går og føler sig lidt stresset hver dag. Føler de konstant hænger efter med tid og opgaver. Måske ikke rigtig får gjort de ting de helst vil, fordi der er for meget bør, skulle, nødt til i hverdagen. Det koster på overskuddet og ofte fører det til mindre glæde i hverdagen.

Men det behøver ikke være sådan! Med et stresscoach forløb lærer du at afstresse, prioritere og være mere modstandsdygtig over for stressende situationer. Du får glæden og overskuddet tilbage i dit liv.

Stresscoaching er til dig, der ellers er psykisk sund, men blot er blevet for stresset, med hvad det indebærer for dig.
Kontakt mig for spørgsmål om forløb og evt. hvad jeg kan hjælpe dig med.

Coaching kan foregå hos mig eller via. telefon/ Skype

* tal og statistikker er hentet fra stressforeningen.dk

Tag stresstesten
Klik her

Boost Your Mind - logo

v/ Dorthe Juel Christensen
Skorpionens Kvarter 102, 6710 Esbjerg V
Telefon: 40 71 87 60
Mail: info@boostyourmind.dk
CVR: 37917990