Business coaching

Skab udvikling og overskud i din virksomhed med business coaching.

Business coaching kan gøre en stor forskel i jeres virksomhed uanset om det er på overordnet eller individuelt niveau.

Jeg tilbyder blandt andet workshops til virksomheder af 4 timers varighed .

  • At skabe retning og motivation i en forandringsproces
  • At styrke samarbejde og kommunikation
  • At udvikle medarbejdernes evne til selv-ledelse og styrke deres handlekraft
  • At nedsætte sygefravær og højne arbejdsglæde og trivsel
  • At øge medarbejdernes evne til at fokusere, prioritere og bevare overblik i pressede situationer
  • At se muligheder fremfor begrænsninger

Jeg kan hjælpe jer med:

Enhver medarbejder er unik og har unikke evner. Men for at evnerne kan bruges optimalt forudsætter det at medarbejderen har en mindset der er positivt, nysgerrigt, åbent og ikke styret af frygt og begrænsende tanker 

Jeg er dybt fascineret af vores hjerne.

Den kan hjælpe os med at opnå og turde de vildeste ting!

Men den kan også det modsatte, fordi den fortæller os at ”det kan vi ikke”, ” det er for farligt” osv. og så afholder vi os fra at prøve.  

  • Hvorfor befinder nogle sig bedre med forandring og uvished end andre?
  • Hvorfor er nogle bedre til at holde fokus i larm og travlhed end andre?
  • Hvorfor bekymrer nogle sig mere end andre?

Det er mange eksempler på forskelligheder blandt mennesker. Men på trods af forskelligheder fungerer vores hjerner meget ens. Det betyder at hvis vi træner vores hjerne og fokus, samt genkender vores handle og tankemønstre har vi mulighed for at styrke vores ”samarbejde” med vores hjerne, således at den arbejder mere med os, fremfor imod os.

Med udgangspunkt i vores fantastiske sind, kan jeg målrette og skræddersy tilbud til både personalegrupper, ledelsesgrupper og evt. individuelle forløb.

 

Skab vinder resultater, med et vinder mindset!

Jeg arbejder altid med virksomme og let omsættelige redskaber. Jeg er konkret og formidlende på en måde så deltagerne får indblik i både sig selv og hinanden.

Book et gratis formøde, hvor vi sammen kan se på virksomhedens ønske og eventuelle udfordring, samt hvordan jeg kunne foreslå at tilgå opgaven.

Boost Your Mind - logo

v/ Dorthe Juel Christensen
Skorpionens Kvarter 102, 6710 Esbjerg V
Telefon: 40 71 87 60
Mail: info@boostyourmind.dk
CVR: 37917990