Motivation og trivsel på arbejdspladsen

De fleste virksomheder vil gerne både have høj effektivitet, men samtidig også god kvalitet. Så hvordan sikrer man at medarbejderne både kan yde effektivt og samtidig have fokus på kvalitet?

Medarbejderne er dem, der får hjulene til at køre rundt, og i den retning ledelsen ønsker.

 

Når jeg arbejder med trivsel, har jeg fokus på den indre trivsel. Den trivsel har medarbejderen selv, både har indflydelse på, og kontrol over. Det handler blandt andet om tanker og handlemønstre. At kunne være proaktiv, kunne prioritere og være bevidst om egne værdier. Stress og mistrivsel skabes nemlig, når vi har en hverdag, som ikke er som vi ønsker den og den ikke er i overensstemmelse med vores værdier.

 

De fleste menneskers hverdag er sådan, at den indeholder flere elementer vi ikke er i kontrol over. Så mit fokus er især på at skabe mest mulig kontrol og indflydelse på det vi kan, og samtidig acceptere det vi ikke kan påvirke.

 

Det er langt bedre at forebygge og sikre trivsel blandt medarbejderne

- end at samle op der hvor det er gået galt.

Det er billigere, både set ud fra et økonomisk perspektiv, men bestemt også fra et menneskeligt perspektiv. Mange virksomheder er bange for at tale om stress. Så lad os sammen tage den positive hat på og i stedet tale om trivsel! Det kommer nemlig før stress.

 

 

Har din virksomhed en strategi for at sikre trivsel? Med det mener jeg, har i fokus på hvordan trivslen sikres i hverdagen, men også når der er ting der skal implementeres såsom nye politikker, it systemer eller større omstruktureringer?

 

Ofte er virksomheder fokuseret på faglig udvikling. Men hvad med det menneske, der skal bruge de faglige evner. Jeg ser det som det vigtigste, at fokusere på den personlige udvikling først. Ingen kan præstere over evne! Så det handler om at finde frem til medarbejdernes potentiale. Jeg ser vores sind som maskinrummet i vores krop. I langt de fleste tilfælde er de begrænsninger vi møder dagligt af mental karakter. Altså tanker som, jeg kan ikke, jeg tror ikke på det, det kommer ikke til at gå, jeg synes det er for dårligt, hvad mon der kommer til at ske, jeg tror ikke jeg når det, de andre synes ikke jeg gør det godt nok osv.

 

Disse begrænsende tanker fører også til bestemte handlemønstre. Det kan være manglende opbakning, nedsat glæde, øget irritation, nedsat social engagement, nedsat effektivitet, øget bekymring og dermed også nedsat lyst til udvikling mm.

 

Hvor nemt tror du det bliver at nå din virksomheds målsætning med sådanne medarbejdere?

 

Netop derfor er personlig udvikling nøglen til fremdrift i din virksomhed. Det handler om at medarbejderne bliver bevidste om deres tanke- og handlemønstre, samt får redskaber til at lave nogle nye, der er af mere hensigtsmæssig karakter.

 

Det er nemmere end det måske lyder. De redskaber jeg anvender er evidensbaserede, og jeg trækker på mange års erfaring med sundhedsforebyggelse.

Motivation handler rigtig meget om at vide hvad formål og retning er.

Når formål og retning fastsættes af en virksomhed er det således essentielt, for at virksomheden kommer i mål med det de ønsker, at der skabes motivation hos medarbejderne, der skal udføre arbejdet.

 

"Skal" og "bør" er ikke særligt motiverende. Når virksomheder ønsker at motivere medarbejdere, arbejder jeg meget med at skabe et fælles grundlag, inden for de overordnede rammer af mål, virksomheden har. På den måde kan medarbejdernes evner og værdier sættes i spil så det er muligt at sikre både trivsel hos medarbejderen samt, at virksomheden kommer i mål med deres plan.

 

Når en ledelse skrifter retning eller ændrer tempo på opgaver mm. kan det være udfordrende at få medarbejderne til at følge med (forstå formål og se værdien). Har i en strategi for hvordan disse skift implementeres, som tager højde for medarbejdernes forskellighed (værdisæt, motivation, evner mm.?)

Jeg tror på

forebyggelse

Et eksempel kunne være:

 

I er i gang med at skulle implementere et nyt IT system.

I oplever, at nogle medarbejdere bare klør på og forsøger sig frem (de kan godt lide forandring og udfordringer) mens andre er lidt skeptiske og synes det er svært (de kan lide det trygge og har brug for at føle de har styr på det/kontrol).

Andre igen er frustreret fordi tingene i en periode er mindre overskuelige og ting tager længerer tid (for dem er det vigtigt at kunne præstere, og måske måle successen i øget omsætning).

Der er således stor variation i hvad der fylder, og det kan være svært for disse medarbejdere at bakke hinanden op indbyrdes, fordi de måske har svært ved at forstå hinandens forskellige behov.

I sådan et tilfælde (som ovenstående eksempel), er det vigtig at italesætte de forskellige behov, for at kunne effektivisere samarbejdet

 

Det er disse forskellige behov jeg arbejder med at forene til fælles forståelse og motivation. Fordi forskelligheden er en stor styrke hvis den udnyttes korrekt.

 

Hvor effektiv er du selv når du skal lave en opgave du hverken er motiveret for eller kan se formål med? Hvordan vil det påvirke din trivsel, dit humør og dine kreative evner?

 

Succes handler om kongruens. Der hvor tingene går op i en højere enhed og der ikke bruges flere kræfter end nødvendigt. For hvis alle kræfter bruges på nuværende opgave er der ikke energi tilovers der samtidig kan sikre fortsat udvikling. Markedet bevæger sig hurtigt, og virksomhederne har brug for konstant at være i bevægelse.

 

Hvad koster det af tid og penge for din virksomhed når der er medarbejdere der ikke kan arbejde

-bliver sygemeldt eller kun kan arbejde på nedsat kraft?

 

Hvordan kunne en indsats se ud i din virksomhed?

 

Jeg tilbyder både individuelt hjælp til den enkelte medarbejder, der er er ude af trivsel og måske ramt af stress. Men også enten

  • gruppeforløb der stiler efter information og forebyggende redskaber eller
  • gruppeforløb der har mere til sigte at skabe fælles mål og motivation.

 

  Du kan booke et gratis formøde, hvor vi sammen kan se på virksomhedens

ønske og eventuelle udfordring, samt hvordan jeg kunne foreslå at tilgå opgaven.

Boost Your Mind 
v/ Dorthe Juel Christensen Skorpionens Kvarter 102, 6710 Esbjerg V Telefon: 40 71 87 60 Mail: info@boostyourmind.dk CVR NR: 37917990
Boost Your Mind 
v/ Dorthe Juel Christensen Skorpionens Kvarter 102, 6710 Esbjerg V Telefon: 40 71 87 60 Mail: info@boostyourmind.dk CVR NR: 37917990

Boost Your Mind 
v/ Dorthe Juel Christensen Skorpionens Kvarter 102, 6710 Esbjerg V Telefon: 40 71 87 60 Mail: info@boostyourmind.dk CVR NR: 37917990

Boost Your Mind 
v/ Dorthe Juel Christensen Skorpionens Kvarter 102, 6710 Esbjerg V Telefon: 40 71 87 60 Mail: info@boostyourmind.dk CVR NR: 37917990